ANTURIT / KONETURVALLISUUS

Älykkäät anturiratkaisut tarjoavat monipuolisesti tietoa Teollisen internetin sovelluksiin. Lisäksi anturit tuovat kentällä helpotusta erilaisiin käyttöönotto- ja huoltotoimintoihin. Anturi nopeuttaa asetusten nopeaa käyttöönottoa, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä laitekohtaisesti erikseen.

Älykäs anturi osaa kertoa itsestään, sillä anturin lähettämässä viestissä on sisäänrakennettu diagnostiikka, mikä kertoo anturin tilan. Tämän seurauksena esimerkiksi vanha anturi ehditään vaihtaa uuteen ennen kuin se muuttuu vialliseksi tai rikkoutuu kokonaan.

Älykäs anturi mahdollistaa analysoinnin ja saatua anturitietoa voidaan hyödyntää, kun analysoinneilla haetaan liiketoiminnalle lisäarvoa. Teollisen internetin sovelluksia ei saada toimimaan ilman analysoitavaksi tarjottavaa tietoa ja tässä älykkäät anturiratkaisut ovat keskeisessä asemassa.

Koneita ja muita työvälineitä käytetään etenkin valmistavassa teollisuudessa, logistiikassa ja rakennusalalla. Tekniikan kehittyessä myös koneiden ja työvälineiden turvallisuuteen liittyvät lainsäädännön vaatimukset muuttuvat. Monipuolisilla koneturvallisuuden asiantuntija- ja tarkastuspalveluilla varmistamme asiakkaidemme koneiden ja työvälineiden turvallisen toiminnan sekä niiden säädöstenmukaisuuden.

Kokemuksemme kattaa koneiden ohjausjärjestelmät, koneturvalaitteet ja koneiden riskinarvioinnit. Me myös ohjeistamme koneturvallisuussäädösten soveltamisessa käytäntöön.

Koneiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja vaadittava tekniikan taso muuttuvat tekniikan kehittyessä koko ajan. Uusien koneiden tulee vastata voimassaolevien standardien määrittelemää turvallisuustasoa. Myös käytössä olevien koneiden pitää olla riittävän turvallisia ja tyypillisesti niiden turvallisuutta joudutaankin parantamaan.

Konevalmistajien on hyvä ottaa huomioon konetta koskevat standardit, jotka kuvaavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa. Koska vanhan koneen turvallisuutta verrataan olemassa olevaan vaatimustasoon, on työnantajienkin syytä olla tietoisia standardien vaatimasta tekniikan tasosta.

Ota yhteyttä